Израда техничке документације и реконструкција јавног осветљења на Платоу у МЗ Котеж

Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији јавног осветљења на Платоу МЗ Котеж 2 у Панчеву. Техничка контрола техничке документације за реконструкцију јавног осветљења на Платоу. Технички преглед радова на реконструкцији јавног осветљења на Платоу МЗ Котеж 2 у Панчеву.