Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског булевара

Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског булевара. Техничка контрола техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског булевара.