Одржавање улица у насењеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду

Одржавање улица у насењеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду за период 15.11.2017. до 31.03.2018.