ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево – уређење школског дворишта

Израда техничке документације и извођење радова на уређењу школског дворишта у ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево.