Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње

Технички преглед изведених радова на изградњи и реконструкцији саобраћајница Старог градског језгра „Старо Панчево“ у Панчеву (друга фаза). технички преглед изведених радова на реконструкцији водоводне мреже у МЗ Глогоњ. Технички преглед изведених радова на реконструкцији улице 7.Јула у Панчеву.