Периодично одржавање тротоара у насењеном месту Панчево са израдом техничке документације

Периодично одржавање тротоара у насењеном месту Панчево са израдом техничке документације. Техничка контрола техничке документације периодичног одржавања тротоара у насељеном месту Панчево.