Плато Дома омладине Панчево – израда техничке документације и извођење радова на уређењу Платоа

Израда техничке документације и извођење радова на уређењу Платоа Дома омладине Панчево по систему „кључ у руке“.