Редовно одржавање Општинског пута бр.5 „Стари Тамиш“ – „Долово“

У току су радови на санирању ударних рупа кроз редовно одржавање на Општинском путу број 5, „Стари Тамиш“ – „Долово“.