Улица Македонска ( од улице Радничке до улице Омладинске ) МЗ „Качарево“ – периодично одржавање

Радови су обухватали изградњу саобраћајнице дужине 100 метара и ширине 4 метра са чишћењем кишних канала са обе стране пута.