Улица Војвођанска МЗ „Долово“ – периодично одржавање

У Војвођанској улици радови су обухватали асфалтирање у дужини од 829 метара и изградњу саобраћајнице у ширини од 4,8 метара са земљаним банкинама ширине 0,5 до 0,75 метра. Такође очишћени су кишни канали са обе стране улице и постављена је комплетна вертикална сигнализација.