Изградња Улице 7 Нове -са инфраструктуром ( фазна изградња) – ознака из општег речника набавке:

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ