ЈН А103/2016 – РАДОВИ – Уклањање објекта „Црни магацин“ у Старчеву

ЈН А103/2016 – Уклањање објекта „Црни магацин“ у Старчеву

РОК ИСТИЧЕ 12.09.2016. године