ЈН А104/2016 – РАДОВИ – Грађевинско-занатски радови на текућем одржавању објекта Димитрија Туцовића 6 (градско правобранилаштво)

ЈН А104/2016 – Грађевинско-занатски радови на текућем одржавању објекта Димитрија Туцовића 6 (градско правобранилаштво)

РОК ИСТИЧЕ 12.09.2016. године