ЈН А107/2016 – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ПП ЗАШТИТЕ-ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“