ЈН А109/2016 – Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића „Славуј“ (инжењеринг-кључ у руке)

ЈН А109/2016 – Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића „Славуј“ (инжењеринг-кључ у руке)

РОК ИСТИЧЕ 04.10.2016. године