ЈН А116/2016. Предмет јавне набавке је замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали) у ОШ „Ђура Јакшић“.