ЈН А120/2015 – Амбуланта Качарево, израда пројектно-тех. документациеј за реконструкцију електроинсталација и инсталација водовода и извођење радова