ЈН А123/2016 – Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 „Америчке зграде“.