ЈН А16/2016 – РАДОВИ – Израда техничке документације и извођење радова на изградњи кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде у Панчеву, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“

ЈН А16/2016 – Израда техничке документације и извођење радова на изградњи кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде у Панчеву, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“

РОК ИСТИЧЕ 01.09.2016. године