ЈН А39/2016-израда техничке документације из области заштите од пожара- Амбуланта "Качарево"