ЈН А51/2015 Текуће одржавање зидова, подова и плафона фискултурне сале и свлачионице у ОШ „Моше Пијаде“ Иваново