ЈН А63/2016 – РАДОВИ – Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката (термомашинске инсталације у објекту са припадајућим електро инсталацијама и пратећим грађевинско-занатским радовима) Дечије одмаралиште на Дивчибарама

ЈН А63/2016 – Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката (термомашинске инсталације у објекту са припадајућим електро инсталацијама и пратећим грађевинско-занатским радовима) Дечије одмаралиште на Дивчибарама

РОК ИСТИЧЕ 05.08.2016. године