ЈН А68/2016 – РАДОВИ – Извођење радова по пројектима за легализацију (грађевинско-занатски, радови на инсталацијама) као и пратећи молерски радови- Дечије одмаралиште на Дивчибарама

ЈН А68/2016 – Извођење радова по пројектима за легализацију (грађевинско-занатски, радови на инсталацијама) као и пратећи молерски радови- Дечије одмаралиште на Дивчибарама

РОК ИСТИЧЕ 09.08.2016. године