ЈН А72/2015-редовно одржавање електроинсталација у пословном простору који одржава ЈП“Дирекција“ Панчево

rok za dostavu ponuda 06.07.2015. u 11 sati, a otvaranje 06.07.2015. u 11,30 sati