ЈН А73/2016 Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића „Славуј“ (инжењеринг-кључ у руке).