ЈН А74/2016 – ДОБРА – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОТУПАК – Набавка безоловног моторног бензина за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама за период 01.06.2016.-31.05.2017. године

ЈН А74/2016 – Набавка безоловног моторног бензина за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама за период 01.06.2016.-31.05.2017. године

Преговарачки поступак је спроведен на основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015.