ЈН А80/2016 – РАДОВИ -Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације

ЈН А80/2016 – Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације

РОК ИСТИЧЕ 11.08.2016. године