ЈН-А82/2015-РАДОВИ-Пресвлачење платоа око отвореног базена на СЦ ''Стрехале" (тартан стаза)

ЈН-А82/2015-Пресвлачење платоа око отвореног базена на СЦ “Стрелиште“, адекватном подлогом за потребе функционисања „Балон хале“ (тартан стаза)

РОК ИСТИЧЕ 047.06.2015 године