ЈН А85/2016 – РАДОВИ – Израда техничке документације и извођење радова на уређењу школског дворишта у ОШ „Стевица Јовановић“ у Панчеву

ЈН А85/2016 – Израда техничке документације и извођење радова на уређењу школског дворишта у ОШ „Стевица Јовановић“ у Панчеву

РОК ИСТИЧЕ 12.08.2016. године