ЈН А91/2016 – УСЛУГЕ – Израда техничке документације на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољица-Иваново

ЈН А91/2016 – Израда техничке документације на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољица-Иваново

РОК ИСТИЧЕ 18.08.2016. године