ЈН-А92/2014-гасни котао амбуланта Качарево, по инжењеринг систему