ЈН А92/2016 – РАДОВИ – Израда техничке документације и извођење радова на изградњи пешачких стаза по инжeњеринг систему и систему „кључ у руке“

ЈН А92/2016 – Израда техничке документације и извођење радова на изградњи пешачких стаза по инжeњеринг систему и систему „кључ у руке“

РОК ИСТИЧЕ 19.08.2016. године