ЈН А98/2016 – РАДОВИ – Израда техничке документације радова на уређењу платоа Дома Омладине по систему „кључ у руке“

ЈН А98/2016 – Израда техничке документације и извођење радова на уређењу платоа Дома Омладине по систему „кључ у руке“

РОК ИСТИЧЕ 05.09.2016. године