ЈН Б11/2016 – УСЛУГЕ – Oдржавање и регистрација путничких аутомобила, за период од 01.06.2016.-31.05.2017. године

ЈН Б11/2016 – Oдржавање и регистрација путничких аутомобила, за период од 01.06.2016.-31.05.2017. године

РОК ИСТИЧЕ 01.04.2016. године