ЈН Б49/2016 -УСЛУГЕ – МЗ Глогоњ-Технички преглед изведених радова на реконструкцији водоводне мреже

ЈН Б49/2016 -МЗ Глогоњ-Технички преглед изведених радова на реконструкцији водоводне мреже

РОК ИСТИЧЕ 28.10.2016. године