ЈН Б55/2015. Предмет јавне набавке услуга је одржавање намештаја за потребе Дечијег одмарлишта на Дивчибарама.