ЈН-A110/2014-Инвестиционо одржавање санитарних чворова у амбуланти „Нови Свет“ у Панчеву