ЈН A112/2015. Предмет јавне набавке су радови-израда пројектно-техничке документације за потребе реконструкције електроинсталација у амбуланти Нови Свет у Панчеву.