ЈН A24/2016. Предмет јавне набавке су радови- извођење радова на појачаном одржавању улице Бегејске у Омољици