ЈН A28/2014-РАДОВИ-замена подова од итисона ламинатом у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Змај Јовиној број 6 у Панчеву.

РОК ИСТИЧЕ 12.05.2014.године