ЈН-A36/2014-РАДОВИ-објекат ЈП „Дирекција“ Панчево, Карађорђева 4-замена фасадне столарије на објекту.

РОК ИСТИЧЕ 11.04.2014. године