ЈН-A47-2014-ДОБРА-набавка алкохолних пића за потребе репрезентације ЈП „Дирекција“ Панчево.

РОК ИСТИЧЕ 07.04.2014. године
РОК СЕ ПРОДУЖАВА ДО 17.04.2014.године