ЈН-A64/2015-УСЛУГЕ-Редовно и интервентно одржавање јавног осветљења града Панчева и насељених места града Панчева, за период од 01.06.2015. године до 31.05.2016. године

ЈН-A64/2015-Редовно и интервентно одржавање јавног осветљења града Панчева и насељених места града Панчева, за период од 01.06.2015. године до 31.05.2016. године

РОК ИСТИЧЕ 20.05.2015. године