ЈН-A72/2014-РАДОВИ-наставак радова на санацији Здравствене станице «Банатски Брестовац» у Банатском Брестовцу-радови на водоводним и канализационим инсталацијама, радови на електро инсталацијама као и монтажа опреме против пожарне заштите и до

РОК ИСТИЧЕ 21.07.2014. године