18.) ЈН Б4/2019 – добровољно осигурање запослених у ЈП „Урбанизам“ Панчево

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно 18.03.2019.         године у 11.30   часова у ЈП „Урбанизам“, Карађорђева бр.4, Панчево.