21.) ЈН Б14/2017 – ДОБРА – Hабавка спратних дрвених кревета за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарамa

ЈН Б14/2017 – Hабавка спратних дрвених кревета за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарамa

 

РОК ИСТИЧЕ 12.12.2017. године