27.) ЈН Б16/2017 – УСЛУГЕ – Одржавање и регистрација путничких аутомобила за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, за период од 01. јануара 2018. до 31. децембра године

ЈН Б16/2017 – Одржавање и регистрација путничких аутомобила за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, ради закључења Оквирног споразума, за период од 01. јануара 2018. до 31. децембра године

РОК ИСТИЧЕ 25.12.2017. године