6.) JН А1/2019 – Одржавање апликативног софтвера за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈН А1/2019 – Одржавање апликативног софтвера за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.