JН Б34/2016 – УСЛУГЕ – технички преглед изведених радова на изградњи и реконструкцији саобраћајница Старог градског језгра „Старо Панчево“ у Панчеву -2 фаза

JН Б34/2016 – технички преглед изведених радова на изградњи и реконструкцији саобраћајница Старог градског језгра „Старо Панчево“ у Панчеву -2 фаза

РОК ИСТИЧЕ 28.07.2016. године