ЈН А21/2017 – УСЛУГЕ – Унапређење књиговодственог апликативног софтвера

ЈН А21/2017 – УНАПРЕЂЕЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНОГ АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРА

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК – РОК ИСТИЧЕ 21.08.2017. године